Stacks Image 37

Eversol - Energia verda del Solsonès


Eversol ha iniciat la seva activitat amb l’objectiu d’apostar fermament per les energies renovables i, concretament, per la producció de biomassa de qualitat.
La seva línia d’especialització s’ha centrat en la producció i distribució d’estella forestal per ser utilitzada com a combustible de calderes per a indústria, equipaments, granges o bé particulars.
Per tal de dur a terme aquest desenvolupament l’empresa s’ha servit de l’última tecnologia present en el sector, materialitzada amb màquines eficients que permeten la trituració d’una forma ràpida i precisa.
El garbellat es produeix de forma eficient permetent el cribratge segons la granulometria de l’estella i permet rebutjar-ne les impureses que no esdevenen eficients durant la combustió.
Un dels trets diferencials de la nostra empresa és l’extensa superfície de la qual disposem per tal d’emmagatzemar la fusta quan se’n fa la recepció, quan s’asseca i, finalment, quan es guarda l’estella sota cobert- d’importància cabdal per controlar-ne exhaustivament la humitat.
Això ens permet tenir un volum de producció molt elevat que es conserva en els més de 2500m2 d’emmagatzematge dels que disposem.
Eversol - Energia verde del Solsonès


Eversol ha iniciado su actividad con el objetivo de apostar firmemente por las energías renovables y, concretamente, para la producción de biomasa de calidad.

Su línea de especialización se ha centrado en la producción y distribución de astilla forestal para ser utilizada como combustible de calderas para industria, equipamientos, granjas o particulares.

Para llevar a cabo este desarrollo, la empresa se ha servido de la última tecnología presente en el sector, materializada en máquinas eficientes que permiten la trituración de una forma rápida y precisa.

El cribado se produce de forma eficiente permitiendo la separación según la granulometría de la astilla y permite rechazar las impurezas que no serían eficientes durante la combustión.

Uno de los rasgos diferenciales de nuestra empresa es la extensa superficie de la que disponemos para almacenar la madera cuando se hace recepción, cuando se seca y, finalmente, cuando se guarda bajo cubierto - de gran importancia para controlar exhaustivamente la humedad.

Esto nos permite tener un volumen de producción muy elevado que se conserva en los más de 2500m2 de almacenamiento de los que disponemos.