UN MOMENT...
Stacks Image 33

Biomassa de Qualitat


Eversol - Energia Verda del Solsonès - Ès una empresa pionera en l'obtenció d'estella d'alta qualitat i lliure d'impureses.

Les nostres instal·lacions, la maquinària i la gran superfície d'assecatge i emmagatzematge ens fan una
empresa única en el sector.

La qualitat humana del nostre equip de professionals treballa cada dia per fer d'aquesta iniciativa un referent de
confiança i rigor.
Biomasa de Calidad


Eversol - Energía Verde del Solsonès - Es una empresa pionera en la obtención de astilla de alta calidad y libre de impurezas.

Nuestras instalaciones, la maquinaria y la gran superficie de secado y almacenamiento nos hacen una empresa única en el sector.

La calidad humana de nuestro equipo de profesionales trabaja cada día para hacer de esta iniciativa un referente de confianza y rigor.